Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 198-МИ
Ловеч, 05.11.2023

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 178/05.11.2023 г., 13:20 ч. от Мария Денчева Динова – административен секретар на ПП ГЕРБ Област Ловеч

Постъпил е сигнал, вх. № 178/05.11.2023 г., 13:20ч. по електронната поща на ОИК Ловеч от Мария Денчева Динова в качеството й на административен секретар на ПП ГЕРБ Област Ловеч и упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ в изборите за кметове на 05 ноември 2023г.

В сигнала е изложено, че в предизборният щаб на ПП ГЕРБ е получен сигнал, че лицето Илияз Салиев открито агитира в кафене в кв. Гозница за кандидата с номер в бюлетината 68, като настояват изложените обстоятелства да бъдат проверени и да се предприемат действия от ОИК Ловеч за преустановяване на нарушението.

В сигнала се съдържат данни за нарушение на чл. 181 и 182 от ИК, но тъй като липсват остановъчни данни за лицето Илияз Салиев, както и местонахождение на „Кафене в квартал Гозница“ бе сформирана комисия в състав: - Ралица Чавдарова Димитрова ( зам. председател ОИК Ловеч ), Фатме Юсеинова Моллова ( зам. председател ОИК Ловеч ), Клара Сашева Баросова ( член ), която извърши проверка на място.

От доклад вх. № 179/05.11.2023 се установи, че са посетени всички места, на които се продава кафе в квартал Гозница, град Ловеч. При проверката не са установени данни за агитация.

Изхождайки от изложеното е очевидно, че няма налице доказателства в подкрепа на твърдението, изложено в сигнала за извършване на агитация в нарушение на Изборния Кодекс в  изборния ден .

ОИК Ловеч разгледа обстоятелствата съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 182, ал.1 от ИК.

Р Е Ш И :

Оставя без уважение сигнал, вх. № 178/05.11.2023г., постъпил по електронната поща на ОИК Ловеч от Мария Денчева Динова в качеството й на административен секретар на ПП ГЕРБ Област Ловеч и упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ в изборите за кметове на 05 ноември 2023г. , като неоснователен.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 05.11.2023 в 14:47 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения