Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 197-МИ
Ловеч, 04.11.2023

ОТНОСНО: Искане за заличаване на застъпник от КП “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Постъпила е молба с Вх. № 173/04.11.2023 г. от Емануил Иванов Иванов, с която иска да бъде освободен като застъпник от КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ОИК – Ловеч констатира, че с Решение № 133-МИ от 27.10.2023 г. са регистрирани застъпници на кандидатската листа на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, сред които с № 7 е регистриран и молителя Емануил Иванов Иванов. С оглед изричното желание на молителя регистрацията му следва да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Емануил Иванов Иванов, ЕГН ****** като застъпник на кандидатската листа на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  в изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. и анулира издаденото му удостоверение като застъпник.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.11.2023 в 15:44 часа

Свързани решения:

133-МИ/27.10.2023

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения