Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 196-МИ
Ловеч, 04.11.2023

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за кметовe на 05 ноември 2023 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 171/04.11.2023 г. от Мария Денчева Динова като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/. Иска се извършване на промяна в състава на следната секционна избирателна комисия в състава на СИК с № 111800065, на мястото на Александрина Илиянова Ангелова – Зам. Председател, да бъде назначена Павлина Павлева Евтимова. Приложена е молба за освобождаване от Александрина Илиянова Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800065 – с. Смочан

ОСВОБОЖДАВА Александрина Илиянова Ангелова с ЕГН ****** - като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение;

НАЗНАЧАВА за зам. председател  Павлина Павлева Евтимова с ЕГН ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.11.2023 в 14:58 часа

Свързани решения:

93-МИ/26.09.2023

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения