Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 193-МИ
Ловеч, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на интернет страницата на ОИК Ловеч на списък с упълномощени представители на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) за участие в изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

Постъпил е Списък с вх. № 169/04.11.2023 г.,09:25 ч., подадено от местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД), представлявана чрез пълномощника Цветелина Николаева Георгиева. Списъкът съдържа 38 упълномощени представители на местна коалиция за участие в изборите за кметове насрочени на 05 ноември 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъде публикуван на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Ловеч списък - приложение, представляващо неразделна част към настоящото решение, съдържащ 38 упълномощени представители на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)  за участие в изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.11.2023 в 11:50 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения