Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ
Ловеч, 04.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на упълномощен представител, предложен от местна коалиция ГЕРБ /СДС/ в изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

Постъпило е Заявление с вх. № 164/03.11.2023г., 16:35ч. подадено от Мария Денчева Динова като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ . Искането е ОИК Ловеч да заличи регистрацията на упълномощени представители на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ .

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4  от Изборния кодекс и Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 1. Заличава регистрацията на Ценка Иванова Стоянова, ЕГН ***, като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ , вписана  съгласно Решение №140-МИ/27.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ловеч
 2. Заличава регистрацията на Кадрие Юзеирова Мустафова, ЕГН ***, като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ , вписана  съгласно Решение №140-МИ/27.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ловеч
 3. Заличава регистрацията на Николай Илиев Николов, ЕГН ***, като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ , вписана  съгласно Решение №140-МИ/27.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ловеч
 4. Заличава регистрацията на Надежда Иванова Николова, ЕГН ***, като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ , вписана  съгласно Решение №140-МИ/27.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ловеч
 5. Заличава регистрацията на Даниела Иванова Нейкова, ЕГН ***, като упълномощен представител на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ , вписана  съгласно Решение №147-МИ/28.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Ловеч

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.11.2023 в 11:36 часа

Свързани решения:

140-МИ/27.10.2023

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения