Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
Ловеч, 13.09.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ОИК Ловеч следва да определи броя на членовете на СИК, както и да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 3-1426/28.08.2023 г. на г-жа Корнелия Маринова - Кмет на община Ловеч, с която са образувани деветдесет и осем избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. Разпределението ОИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК).

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

I.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

II.ОПРЕДЕЛЯ разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК) на територията на община Ловеч и на техните ръководства в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

 

Партия или коалиция

Разпределение на членовете на СИК

Разпределение на ръководните места на СИК

КП „ГЕРБ-СДС“

187

83

КП „Продължаваме промяната-Демократична България“

168

75

ПП „Възраждане”

108

45

ПП „ДПС”

107

44

КП „БСП за България“

96

28

ПП „Има такъв народ“

96

13

ОБЩО

762

288

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.09.2023 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения