Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Ловеч, 11.09.2023

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Със Заповед № З-1426/28.08.2023 г. на г-жа Корнелия Маринова - Кмет на община Ловеч са образувани избирателни секции на територията на община Ловеч, както и са утвърдени номерацията, обхвата и адреса им. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК и е влязла в сила

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

  • № 93-МИ / 26.09.2023

    относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 92-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения