02.08.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.08.2023 г. от 12:15 часа.

26.07.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 31.07.2023 г. от 12:15 часа.

20.07.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.07.2023 г. от 12:15 часа.

31.05.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 01.06.2023 г. от 12:15 часа.

19.04.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.04.2023 г. от 12:15 часа.

08.03.2022

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.03.2022 г. от 12:15 часа.

19.01.2022

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.01.2022 г. от 12:15 часа.

18.01.2022

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.01.2022 г. от 12:15 часа.

11.01.2022

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.01.2021 г. от 12:15 часа.

18.12.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.12.2019 г. от 13:00 часа.

05.12.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 05.12.2019 г. от 13:00 часа.

14.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 14.11.2019 г. от 16:00 часа.

11.11.2019

Съобщение

ОИК - Ловеч Ви уведомява, че считано от 11.11.2019 г. до приключване мандата на ОИК адресът на кореспонденция е: гр. Ловеч 5500, ул. „Търговска” № 22, сграда на Общинска администрация Ловеч, 

еmail: [email protected], тел: 0896 040881

07.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.11.2019 г. от 17:30 часа.

02.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 02.11.2019 г. от 17:00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 01.11.2019 г. от 12:30 часа.

31.10.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Ловеч напомня, че членовете на секционни избирателни комисии следва да получат изборни книжа и материали на 02 ноември 2019 г. по часове и маршрути, както следва:

МАРШРУТ № 1

Тръгва в 9,50 ч.

  

МАРШРУТ 1

СИК №

 

Ловеч

Лисец

111800044

 

 

  

 

 

Баховица

111800042

Славяни

111800046

Слатина

111800038

Владиня

111800074

Дренов

111800075

Александрово

111800071

Александрово

111800072

Чавдарци

111800079

Дойренци

111800076

Деветаки

111800078

Тепава

111800081

Йоглав

111800080

Умаревци

111800041

Горан

111800040

Ловеч 

 

 

МАРШРУТ № 2

Тръгва в 9,55 ч.

 

МАРШРУТ 2

СИК №

 

Ловеч

Смочан

111800065

 

Пресяка

111800064

Гостиня

111800066

Радювене

111800048

Скобелево

111800037

Изворче

111800098

Соколово

111800097

ДСХ „Върбовка

111800105

Хлевене

111800063

Ловеч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТ № 3

Тръгва в 10,00 ч.

МАРШРУТ 3

СИК №

 

Ловеч

 

Казачево

111800058

   

Абланица

111800062

Лешница

111800061

Българене

111800054

Стефаново

111800055

Малиново

111800052

Прелом

111800057

Къкрина

111800050

Брестово

111800051

Горно Павликене

111800059

Сливек ДВФУ

111800104

Сливек

111800060

Ловеч

 

 

 

 

МАРШРУТ № 4

Тръгва в 14,45 ч.

 

 

 

МАРШРУТ 4

СИК №

 

ПЕГ „Екзарх Йосиф I

11180004

 

 

 

 

 

 

 

 

11180005

11180099

Д П Б

11180106

МБАЛ

11180102

ППМГ

11180011

11180012

11180083

11180084

ОУ „Проф. Д. Димов“

11180009

11180010

11180067

11180068

11180101

ОУ „Христо Никифоров“

11180026

11180027

11180028

11180092

11180093

11180094

 

МАРШРУТ № 5

Тръгва в 14,50 ч.

МАРШРУТ 5

СИК

 

Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги

11180008

 

 

 

 

 

 

11180013

11180014

11180082

11180085

11180086

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"

Кв. Гозница

11180032

11180033

11180069

11180096

Кв. Продимчец

11180034

СУ Тодор Кирков"

11180017

11180018

11180019

11180020

11180089

Професионална гимназия по механоелектротехника

11180029

11180030

11180031

11180070

 

МАРШРУТ № 6

Тръгва в 14,55 ч.

 

МАРШРУТ 6

СИК

 

ОУ "Васил Левски"

11180006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11180007

11180016

11180036

11180087

11180088

СУ "Св. Климент Охридски"

11180002

11180003

11180015

11180021

11180100

Младежки дом

11180001

11180035

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. Д.Димов"

11180022

11180023

11180024

11180025

11180090

11180091

 

 

31.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 31.10.2019 г. от 12:00 часа.

29.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.10.2019 г. от 11:30 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 26.10.2019 г. от 17:00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 26.10.2019 г. от 09:40 часа.

25.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.10.2019 г. от 15:00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.10.2019 г. от 17:00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч обявява, че на тел 068/688 306 ще приема сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 година във връзка с упражняване на правото на глас и за нарушения на изборния процес.

23.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.10.2019 г. от 15:00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.10.2019 г. от 17:30 часа.

15.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.10.2019 г. от 13:30 часа.

14.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Ловеч са както следва:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 27.10.2019 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. в стая 106, етаж 1 в Община Ловеч и на тел. 068 688 282 и 068 688 256.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом-камерна зала – първи етаж;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека, общежитие.
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.
12.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.10.2019 г. от 17:00 часа.

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 11.10.2019 г. от 16:30 часа.

08.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.10.2019 г. от 17:30 часа.

07.10.2019

Съобщение

02.10.2019

Съобщение

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК Ловеч може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките. 
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК:

30.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.09.2019 г. от 15:30 часа.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.09.2019 г. от 16:00 часа.

25.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.09.2019 г. от 17:30 часа.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.09.2019 г. от 17:30 часа.

21.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.09.2019 г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.09.2019 г. от 17:30 часа.

18.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

15.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 16.09.2019 г. от 17:30 часа.

14.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 14.09.2019 г. от 10:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч напомня, че с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., Централна избирателна комисия определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук

Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук

12.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

10.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.09.2019 г. от 17:30 часа.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 05.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително.

04.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.09.2019 г. от 15:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения